Phản hồi về dk-betics gold của bệnh nhân tiểu đường 5 năm

Phản hồi về dk-betics gold từ Ông Lê Văn Điệp ở Hà Nội bệnh nhân tiểu đường type 2 hơn 5 năm chia sẻ khi sử dụng dk-betics gold để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Phát hiện ra bệnh tiểu đường Ông Điệp chia sẻ khi thấy các biểu hiện như tiểu nhiều,