Công ty cổ phần Dược Khoa(DK Pharma) – Hơn 20 năm hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Dược Khoa tiền thân được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học đầu ngành với vai trò đào tạo nhân lực Dược trong ngành Dược Việt Nam. Thông