Viên tiểu đường dk-betics giải pháp hỗ trợ điều trị tiểu đường chỉ từ 11 ngàn mỗi ngày

Viên tiểu đường dk-betics là sản phẩm như thế nào Viên tiểu đường Dk-betics là sản phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết do Dược Khoa (Dk-Pharma) sản xuất theo sự chuyển giao kết quả nghiên cứu chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường của PGS.TS Trần Văn Ơn – nguyên trưởng bộ