Đánh giá dk-betics gold từ bác sĩ thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan

Cùng nghe chia sẻ về cây dây thìa canh lá to và ứng dụng vào hỗ trợ điều trị tiểu đường, những đánh giá dk-betics gold từ bác sĩ trong quá trình sử dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường. Bác sĩ Phạm Hòa Lan là ai Đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan sinh năm 1942