cơ chế tác động 4N1

đối tượng sử dụng dk betics

lựa chọn liệu trình sử dụng

    • Sản phẩm này không phải là thuốc & không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
    • Tùy vào tình trạng cụ thể của từng người tác dụng của sản phẩm sẽ khác nhau